Sundhedsovervågning

Sundhedsovervågning

 


Gæssene overvåges regelmæssigt for forekomst af Salmonella, Campylobacter, parasitter og andre infektioner. Overvågninger sker som led i et projekt som sigter mod at kunne benytte fritgående husdyr som et spejl på den forekomst af mikroorganismer i naturen, som oftest er upåagtet og kun bemærkes i tilfælde af sygdom hos husdyr og menneker. Overvågning sker desuden som led i et projekt,som sigter mod en realtidsovervågning, hvor forekomst af sygdomsfremkaldende mikroorganismer herunder zoonotiske mikroorganismer påvises før symptomer på sygdom. Perspektivet er at kunne producere Salmonella-frie - og måske endda Campylobacter-frie økologiske gæs. Begge infektioner er tilstede i naturen, og der er ikke mulighed for at blokere smittespredning til fritgående husdyr, men en øget viden om koloniseringens dynamik kan udnyttes til at sikre mod forekomst under slagtning og dermed reducere risiko for smittespredning til mennesker.


 


Resultaterne publiceres i videnskabelige tidskrifter, og der kan bla. henvises til:

Christensen LS, Josefsen MH, Pedersen K, Christensen J, Bonnichsen L, and Hoorfar J (2011) Real-time monitoring of Salmonella enterica in free ranging geese. Applied and Environmental Microbiology 77: 3160-3162.

Josefsen MH, Bonnichsen L, Larsson J, Nielsen EM, Fricker M, Ehling-Schulz M, Hoofar J, Christensen LS. Characterization of Campylobacter jejuni by flaA sequencing, multi locus sequence typing and Fourier transform infrared spectroscopy. Applied and Environmental Microbiology. Submitted.

Christensen LS, Bonnichsen L, Mølbak L, Josefsen MH, Christensen J, Hoorfar J (2011) Colonization dynamics of Campylobacter strains in flocks of free-range geese. Applied and Environmental Microbiology. Submitted


Kontakt os for en aktuel situationsrapport.